ROCKWOOL

ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce ve výrobě kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků, systém a systémových řešení vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti, zlepšení akustiky stavebních objektů.

Obchodní zastoupení společnosti ROCKWOOL, a.s. v ČR je od roku 1993. Výroba kamenné vlny byla zahájena v roce 1998. V současné době společnost zaměstnává kolem 150 pracovníků. ROCKWOOL, a.s. má sídlo v Bohumíně, kde se rovněž nachází i její výrobní závod s jednou výrobní linkou. Společnost má prodejní zastoupení především v síti stavebnin.

Za účelem profesionální podpory prodeje a s cílem vzájemné spolupráce byla založena Obchodní skupina RW-PL/G s centrálou v Polsku. ROCKWOOL, a.s. je součástí mezinárodního uskupení sedmi zemí. Obchodní skupina je tvořena Polskem, Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem, Litvou, Lotyšskem a Estonskem.

Nabídka ROCKWOOL

ROCKWOOL vyrábí širokou škálu výrobků z kamenné minerální vlny, které jsou určeny pro tepelné, akustické a protipožární izolace v oblasti obytných budov, průmyslových objektů, nákupních center a technických instalací. Všechny výrobky z kamenné minerální vlny pojí společná vlastnost – jsou skvělými teplenými izolacemi s nízkým součinitelem tepelné vodivosti, zároveň jsou nehořlavé, zvyšují požární odolnost konstrukcí a zlepšují jejich akustické parametry. Současně každý výrobek slouží životnímu prostředí snižováním ztrát tepla a v samém důsledku snižováním potřeby na energie a emise CO2

Rozdílné parametry a různé užitné vlastnosti výrobků ROCKWOOL umožňují jejich využití v různých konstrukcích a instalacích.

ROCKWOOL, a.s. dodává izolační výrobky řezané na desky, v rolích nebo jako potrubní pouzdra. Jsou určeny pro izolace v oblastech:

• rodinných domů
• bytových domů
• sportovních hal a stadiónů
• administrativních budov a nákupních center
• průmyslových objektů
• vzduchotechniky a vytápění
• protipožární ochrany

Technické poradenství

ROCKWOOL, a.s. nabízí kromě výroby vysoce kvalitních výrobků z kamenné minerální vlny rovněž i profesionální technické poradenství. Provádí také odborná školení v oblasti vlastností a použití výrobků ROCKWOOL určená pro realizační firmy, prodejce, projektanty a architekty zároveň studentům středních a vysokých škol.

Laboratoř a kvalita výrobků

Laboratoř provádí pravidelné zkoušky kvality výrobků z kamenné vlny, účastní se výzkumů vývoje nových výrobků, zkoumá kvalitu vstupních surovin pro výrobu minerální vlny a rovněž zkoumá vliv výroby na životní prostředí. 

Skupina ROCKWOOL je jedním z předních světových výrobců v oblasti izolací. Skupina nabízí řadu různých výrobků pro oblast stavebnictví, např. akustické podhledy, stěnové obklady nebo poradenské služby. Řešení Skupiny zajišťují zlepšení energetické účinnosti a požární bezpečnosti budov, zajišťují akustický komfort a příjemné vnitřní klima. Vytváří zelená řešení pro oblast zahradnictví, pro průmyslové aplikace, lodní průmysl, nabízí řešení na minimalizaci hluku a vibrací v oblasti infrastruktury.

Působíme po celém světě

Skupina ROCKWOOL byla založena v roce1909. V současnosti společnost zaměstnává přes 9 300 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Společnost ROCKWOOL provozuje 27 továren na třech kontinentech. Díky tomu jsou její výrobky z minerální vlny dostupné ve všech částech světa. Ústředí společnosti, oddělení výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí se nacházejí v dánském městečku Hedehusene poblíž Kodaně. Společnost je registrována v NASDAQ OMX Nordic Exchange v Kodani.
Skupina má silné zastoupení v Evropě a naše výrobní, prodejní a servisní činnosti rozšiřuje v zemích severní a jižní Ameriky a v Asii. Díky široké síti obchodních partnerů se výrobky a systémová řešení dostávají téměř do každého koutu světa.

Ekologické přínosy

Izolace ROCKWOOL jsou jedním z mála výrobků, které mohou ušetřit až stonásobně více energie během jejich používání ve srovnání s energií potřebné k jejich výrobě. Tímto izolace ROCKWOOL chrání omezené zdroje energie a minimalizují spotřebu paliv, snižují znečištění ovzduší a emise CO2. Díky tomu mají pozitivní vliv na minimalizaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Zachraňuje životy, chrání majetek

Izolace ROCKWOOL jsou nehořlavé – jednou z nejdůležitějších vlastností kamenné minerální vlny ROCKWOOL je její schopnost odolávat teplotám přesahujícím 1 000 °C. Je-li správně použita, kamenná vlna ROCKWOOL funguje jako protipožární bariéra a může tak prodloužit dobu, během které lze evakuovat osoby z hořící budovy. Díky tomu zajistí nejenom bezpečnost obyvatel budovy, ale zároveň zvyšuje pasivní protipožární ochranu budov. 

Komfort a dokonalé vnitřní klima

Izolace ROCKWOOL zajišťují příjemné klima uvnitř místností, kdy udržuje teplo během zimy a příjemný chlad v létě. Naše řešení zlepšují akustický komfort ve školách, nemocnicích, úřadech a sportovních objektech v mnoha zemích.