Naše společnost zajišťuje komplexní i dílčí služby v oblasti stavebnictví (rekonstrukce a novostavby rodinných a činžovních domů, komerčních, zdravotnických, vzdělávacích, rekreačních a historických objektů). Kromě individuálních projektů nabízíme výstavbu katalogových domů z naší nabídky.

Každá stavba je jedinečná s ohledem na prostor, umístění a využití, ale proces realizace stavebního projektu je vždy podobný a vyžaduje systematické řízení a kontrolu. Snažíme se do projektu zapojit již ve fázi návrhu, abychom mohli projekt efektivněji řídit, navrhnout a zajistit efektivní stavební řešení a identifikovat problémy na počátku a tím snížit množství změn ještě před započetím projekční činnosti a před samotnou výstavbou. To zahrnuje především podrobné plánování před zahájením výstavby, což je rozhodující pro úspěšnou realizaci a včasné dokončení a předání stavby klientovi.

Součástí našich služeb je také zpracování analýzy stavu stávajícího objektu, navržení vhodného technického a materiálového řešení, vytvoření projektové dokumentace, příprava výkazu výměr a rozpočtu, zajištění stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, získání stavebního povolení, vyřízení potřebných záborů a kolaudace.

Náš projektový manažer dohlíží a řídí daný projekt od začátku do úspěšného konce a předání zákazníkovi. V rámci projektového řízení spolupracujeme při nákupu nemovitosti, řešení úvěrů a hypoték, zajišťujeme kompletní inženýring (vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků dotčených nemovitostí a jiných účastníků řízení, územní, stavební a kolaudační řízení) a přebíráme odpovědnost za projektovou a stavební činnost.

Vytváříme studie udržitelnosti a proveditelnosti pro komerční, zdravotnické, vzdělávací, rekreační a rodinné nemovitosti.