Krovy a střechy

Krovy

Před vlastní výrobou provedeme zaměření stavby a zpracujeme výkresovou dokumentaci pro výrobu a montáž krovu. Výkresy se zhotovují jako prostorové a simulují konstrukci včetně detailů spojení jako je např. osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů pro svorníky, rybiny a pláty u roubených staveb a apod. Pro spojení prvků se používají tradiční klasické tesařské spoje. Samozřejmě je možno navrhnout spoj dle přání zákazníka. To samé platí o ozdobných prvcích, jako jsou např. zakončení, která je možno navrhnout v mnoha variantách. Data z 3D modelu se přenášejí do CNC obráběcího centra, kde se provádí vlastní opracování a označení polohy prvků. Obráběcí centrum umožňuje vyrobit i tesařské spoje, které se dnes již z důvodů náročnosti běžně neprovádí, jako jsou čepy, dlaby, kampy a rybiny a to s rozměrovou tolerancí +/- 0.5 mm. Bezkonkurenční přesnost opracování a použití těchto spojů umožňuje vytvořit pevnou prostorově svázanou konstrukci krovu. Pro viditelné krovy se prvky čtyřstranně hoblují a sráží se hrany. Také je možné provést okrasné opracování zhlaví krokví a vaznic.

Střechy (ploché a šikmé)

Skladby plochých střech se skládají z několika funkčních vrstev. Mezi nejdůležitější patří hlavní vodotěsnicí vrstva (hydroizolace). Nejčastěji tuto vrstvu tvoří hydroizolační PVC folie nebo souvrství z modifikovaných asfaltových pásů. Další důležitou částí je vrstva tepelné izolace nejčastěji tvořená materiály na bázi EPS, MW nebo PIR. Jako parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva se používají asfaltové parozábrany. Celé souvrství musí být stabilizováno k únosné části konstrukce vůči účinkům sání větru mechanickým kotvením nebo lepením. S šikmou střechou jsou spojeny mezikrokevní či nadkrokevní izolace, folie pro šikmé střechy, pálené, betonové, vláknocementové, plechové, krytiny, šindele a vlnité desky.