ILLBRUCK

Evropský inovátor a tvůrce těsnicích systémů pro instalaci oken a funkčního utěsnění stavebních spár. To je německá rodinná firma illbruck, jež se díky strategické akvizici stala součástí skupiny Tremco, a v Evropě tak vytvořila silný a úspěšný tandem Tremco illbruck.
illbruck je dnes významnou produktovou značkou, která stojí za většinou známých materiálů, jako jsou například impregnované kompresní pásky. Se svým okenním těsnicím systémem illbruck i3 patří k nejrespektovanější značce v segmentu otvorových výplní.
illbruck má svou jasnou pozici na trhu. illbruck nyní znamená vše, co je potřeba pro utěsňování a lepení v oknech, fasádách, interiérech a exteriérech. Lepidla, plniva, PUR pěny, membránové fólie, kompresní pásky, lišty, tmely a profily. To všechno je nyní illbruck. Produktové řady, jako jsou tmely, chemické kotvy a plniva, které byly v minulosti prodávány pod značkami TREMCO, Perennator a Compacta, byly převedeny pod illbruck. Nové specializované produktové portfolio pomáhá vylepšovat stávající produkty a vyvíjet nové. illbruck respektuje potřeby trhů a snažíme se vyvíjet materiály, které budou splňovat požadavky profesionálů.
Jako přidaná hodnota je u značky illbruck atraktivní obalový design. Jednoduchost, srozumitelnost a výraznost zlepšují prodejnost produktů v regálech. Nové barevné kódy zajišťují rozpoznatelnost produktových řad už na dálku. Každé aplikační oblast má svůj barevný kód a každá technologie svůj odstín. Barevný kód je komunikován ve všech možných nosičích (produktech, brožurách a internetových prezentacích). Nové jsou rovněž intuitivní grafické piktogramy ukazující hlavní použití produktu a jeho klíčové výhody.
Značka illbruck je také o kvalitních poprodejních službách. Zákaznický servis a technické oddělení je neustále k dispozici pro naše dotazy. Jejich školicí programy nám zajišťují přísun nejnovějších produktových a technických informací.
Shrnuto: illbruck přispívá ke zjednodušení naší práce rychlejšími procesy, přístupem k informacím a vysokou spolehlivostí.