HILTI

Společnost Hilti nabízí globálnímu stavebnímu průmyslu špičkové technologie. Výrobky, systémy a služby značky Hilti přináší profesionálním stavebníkům inovativní řešení s mimořádnou přidanou hodnotou. Sídlo Hilti Group se nachází ve městě Schaan v Lichtenštejnském knížectví.

Téměř 20 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích dbá o blaho svých zákazníků a budování lepší budoucnosti. Firemní kultura je založena na integritě, odvaze, týmové práci a závazku.

Společnost Hilti vyniká mimořádnou inovací, špičkovou kvalitou, přímými vztahy se zákazníky a efektivním marketingem. Dvě třetiny zaměstnanců pracují v prodejních organizacích a v technickém zajištění přímo se zákazníky, což představuje více než 200 000 kontaktů se zákazníky denně. Společnost Hilti má vlastní výrobní závody a výzkumná a vývojová centra v Evropě a Asii.

Světově působící Hilti Group, založená v roce 1941, se do dnešní podoby vyvinula z malé rodinné firmy. Od roku 2000 drží všechny akcie společnosti výbor Martin Hilti Family Trust, který je od ledna 2008 vlastníkem i všech podílových listů společnosti Hilti Corporation. Tím je v dlouhodobém horizontu zajištěno další pokračování celoživotního díla zakladatele firmy Martina Hilti.

Společnost Hilti zastává jasnou orientaci na hodnotu a uplatňuje zásadu hodnoty pro zúčastněné subjekty. Integrace zájmů všech partnerů firmy – zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců – do vlastní strategie firmy a aktivní vědomí své společenské a ekologické odpovědnosti vytváří prostředí důvěry, která umožňuje dlouhodobý úspěch společnosti.

Na lokální úrovni podává Hilti pomocnou ruku v dětských domovech. Společnost je s nimi v přímém kontaktu nebo prostřednictvím Tomáše Slavaty a jeho Slavata Triatlon Tour. Hilti hledá ty, kteří pomoc opravdu potřebují. Organizuje pracovní brigády a různé sportovní aktivity, kde můžeme nabídnout um a naše ruce k zvelebení života jejich obyvatelům. Do těchto projektů se zapojuje mnoho našich zaměstnanců, kteří takto sami projevují sociálního podnikavého ducha při rozvoji společnosti. Společnost Hilti je rozhodnuta pomáhat také mladým lidem, kteří dětský domov opouštějí a nabízí jim možnost zvyšovat si kvalifikaci při školeních, které organizují. Prostředky poskytuje nejen firma, ale i přímo zaměstnanci.

Pořádá sportovní aktivity (Run Hilti run) a vybrané účastnické poplatky putují přímo k dětem, které se snaží se svým nelehkým osudem bojovat. Stejně tak draží vánoční dárky a jejich výnos odevzdávátěm, kteří se snaží postavit na vlastní nohy.

Při přírodních katastrofách (povodních, zemětřeseních, atd.) zaměstnanci společnosti spontánně reagují a přispívají na pomoc těm, kteří to bezprostředně potřebují.