ČESKÁ RADA PRO ŠETRNÉ BUDOVY

Česká rada pro šetrné budovy byla v ČR založena v září 2009. Jako hlavní cíl své činnosti si klade všestrannou podporu a propagaci šetrné výstavby – výstavby s minimálními dopady na životní prostředí.