BAUMIT

BAUMIT je mezinárodně činný rodinný podnik se sídlem v Rakousku. Nabízí vysoký standard kvality a chce získat vysoký tržní podíl jak na trhu domácím, tak i na trzích zahraničních, na nichž je aktivní. BAUMIT je týmem, v němž každý pracovník přispívá svým dílem k úspěchu. Férovým a vyváženým chováním v jejich obchodních vztazích vytváří dlouhodobé a pevné vztahy, a to jak směrem ven, tak i směrem dovnitř, ke svým pracovníkům. Svou organizaci utváří flexibilně, otevřeně a kooperativně. Společnost hospodaří s vidinou dlouhodobých zisků a tím si zajisťuje i dlouhodobou existenci a další rozvoj v budoucnosti.

Pod značkou BAUMIT se vyrábí a prodáva stavební hmoty pro fasády, omítky a potěry, stejně jako výrobky pro lepení obkladů a dlažeb, hrubou stavbu, zahradní úpravy a zpevněné plochy.